ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.no
Kr195.00 NOK
.com
Kr195.00 NOK
.net
Kr150.00 NOK
.org
Kr230.00 NOK
.shop
Kr349.00 NOK
.eu
Kr120.00 NOK
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.no
Kr195.00 NOK
1 سال
Kr0.00 NOK
1 سال
Kr195.00 NOK
1 سال
.com
Kr195.00 NOK
1 سال
Kr195.00 NOK
1 سال
Kr195.00 NOK
1 سال
.net
Kr150.00 NOK
1 سال
Kr150.00 NOK
1 سال
Kr150.00 NOK
1 سال
.org
Kr230.00 NOK
1 سال
Kr230.00 NOK
1 سال
Kr230.00 NOK
1 سال
.biz
Kr230.00 NOK
1 سال
Kr230.00 NOK
1 سال
Kr230.00 NOK
1 سال
.info
Kr195.00 NOK
1 سال
Kr195.00 NOK
1 سال
Kr195.00 NOK
1 سال
.se
Kr195.00 NOK
1 سال
Kr195.00 NOK
1 سال
Kr195.00 NOK
1 سال
.dk
Kr195.00 NOK
1 سال
Kr195.00 NOK
1 سال
Kr195.00 NOK
1 سال
.de
Kr195.00 NOK
1 سال
Kr195.00 NOK
1 سال
Kr195.00 NOK
1 سال
.priv.no
Kr195.00 NOK
1 سال
Kr0.00 NOK
1 سال
Kr195.00 NOK
1 سال
.oslo.no
Kr195.00 NOK
1 سال
Kr0.00 NOK
1 سال
Kr195.00 NOK
1 سال
.is
Kr990.00 NOK
1 سال
Kr990.00 NOK
1 سال
Kr990.00 NOK
1 سال
.it
Kr295.00 NOK
1 سال
Kr295.00 NOK
1 سال
Kr295.00 NOK
1 سال
.us
Kr195.00 NOK
1 سال
Kr195.00 NOK
1 سال
Kr195.00 NOK
1 سال
.as
Kr1490.00 NOK
1 سال
Kr745.00 NOK
1 سال
Kr745.00 NOK
1 سال
.stavanger.no
Kr195.00 NOK
1 سال
Kr0.00 NOK
1 سال
Kr195.00 NOK
1 سال
.club
Kr199.00 NOK
1 سال
Kr199.00 NOK
1 سال
Kr199.00 NOK
1 سال
.trade
Kr299.00 NOK
1 سال
Kr299.00 NOK
1 سال
Kr299.00 NOK
1 سال
.glass
Kr579.00 NOK
1 سال
Kr579.00 NOK
1 سال
Kr579.00 NOK
1 سال
.co
Kr349.00 NOK
1 سال
Kr349.00 NOK
1 سال
Kr349.00 NOK
1 سال
.tips
Kr299.00 NOK
1 سال
Kr299.00 NOK
1 سال
Kr299.00 NOK
1 سال
.training
Kr299.00 NOK
1 سال
Kr299.00 NOK
1 سال
Kr299.00 NOK
1 سال
.reise
Kr890.00 NOK
1 سال
Kr890.00 NOK
1 سال
Kr890.00 NOK
1 سال
.online
Kr395.00 NOK
1 سال
Kr395.00 NOK
1 سال
Kr395.00 NOK
1 سال
.bar
Kr550.00 NOK
1 سال
Kr550.00 NOK
1 سال
Kr550.00 NOK
1 سال
.eu
Kr120.00 NOK
1 سال
Kr120.00 NOK
1 سال
Kr120.00 NOK
1 سال
.shop
Kr349.00 NOK
1 سال
Kr349.00 NOK
1 سال
Kr349.00 NOK
1 سال
.app
Kr150.00 NOK
1 سال
Kr150.00 NOK
1 سال
Kr150.00 NOK
1 سال
.io
Kr689.00 NOK
1 سال
Kr689.00 NOK
1 سال
Kr689.00 NOK
1 سال
.co.uk
Kr95.00 NOK
1 سال
Kr95.00 NOK
1 سال
Kr95.00 NOK
1 سال
.fi
Kr150.00 NOK
1 سال
Kr150.00 NOK
1 سال
Kr150.00 NOK
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains